عکس دارید با امام... اما...

زهر کردید توی جام اما

 

روز و شب از حلال می گفتید

غلت خوردید در حرام اما

 

آبروی نظام را بردید

پیش از این داشت احترام... اما...

 

روز و شب همدم علی بودید

عهد بستید با « قطام » اما

 

بود مولا به حالتِ سجده

همه بودید در قیام اما

 

زره و خُود و چکمه و کوپال

تیغتان هست در نیام اما

 

کربلا بود و گریه می کردید

رقص کردید توی شام اما

 

گرچه یک عمر؛ کفرتان باقی ست

ظلمتان می شود تمام اما

 

« صلح کردن » شعار خوبی نیست

ما هواخواهِ انتقام... اما...

 

این زمان کاسه لیس شیطانید

عکس دارید با امام اما