آرشیو نشریات

اینجا pdf صفحاتِ برخی از نشریاتی ست که اشعارم در آن‌ها چاپ شده‌اند. دیدنش خالی از لطف نیست زیرا که علاوه بر شعرِ من؛ کلی مطلب و کاریکاتور و ... هم دارد.

راه ارتباطی با من:

ah_khoshhal@yahoo.com