گرد شیرینی!   /   ترس های من!   /   شوخی شاعرانگی   /   خطاب به مدعی حریم خصوصی   

ظاهر بین ها   /   غذای ماندگار!   /   در مذمت حرص و آز!   /   واکنش های قلعه نویی پس از هر باخت

اختلاس گر با جنبه!   /   دانش آموز و معلم   /   کتاب خوان نمایشی!   /   آقازاده واقعی

روشنفکر نمای باکلاس!  /   قاطی کرده ایم!   /   فوتبالیست نما!   /   آِب و بنزین!

اشک!   /   همه چیز سطحی!   /   ما با کلاس ها!   /   مانور کولر زدن!


فرق من و تو!   /   دایم سرما می خورم!   /   عکس لب دریا!   /   گوجه، بنز و نت!   / 

هی شمع روشن می کنم!   /   تورم   /   غذا خوردن ممنوع!   /   نان گران شد!   /  

خطاب به آقازاده های اختلاسگر!   /  شب یلدا!   /   حیوان خانگی!  /   وقت اضافه  /  

بهترین بازیگر!  /   بطری پر و خالی!   /   چیزهایی که بهتر است!   /   من و فرهنگی!   / 

فرق ما با اونا!   /   فقط عکس گرفت!   /   دریا نامه!  /      نان نامه


مترو و مسائلش!   /   سلبریتی نما   /   فردای شب یلدا!   /   باشه!   /   آرزوهای بزرگ   /   

کشکی!   /   ماجراهای وام!   /   پر زد...!   /   ژست و ژست!   /   می خندیم!   /   تبریک به همه!  

فرصت محدود در سیما   /   بالای شهر - پایین شهر   /   رابطه بعضی ها و کودکان کار   / 

لیگ برتر و حاشیه هایش   /   تفاوت تقویم ما با مسئولان!   /   بالای شهر - پایین شهر   /   دوست

نمایشی من!   /   آموزش معاشرت بدیهی!   /   ما و کوچه معشوق!   /   مسئول لبنیاتی!   /   پنچر!