کودکِ کار؛ یخ زده هشتک

کنجِ دیوار یخ زده هشتک


یکنفر با تمام رؤیایش

زیرِ آوار یخ زده، هشتک


کارگر بینِ پینه ی دستش

جنبِ بلوار یخ زده هشتک


پیرمردی به شوق یک ششلیک

پشتِ تالار یخ زده هشتک


زیر گرمای خنده ی دارا

مرد نادار یخ زده هشتک


لا به لای زباله ی شهری

مردی انگار یخ زده هشتک


طفل با وانتِ پلاستیکی

زیر جگوار یخ زده هشتک


می شود لایک؛ عکسِ کودک و او

بینِ اخبار یخ زده هشتک

امیرحسین ‌خوش‌حال