عکسِ من را با « فروتن»، لایک کن!

در کنارِ گازِ روشن، لایک کن!


بی‌خیالِ معنی و مفهوم متن

هرچه را دیدی سریعن لایک کن


عکسِ آن مردی که روی صندلی

یا نشسته روی کلمن، لایک کن


عکسِ سلفی مُد شد و او هم گرفت

با رفیقان داخلِ « ون »، لایک کن


لایک دارد عکس بی معنا شدید

رفته یک نخ توی سوزن!، لایک کن


توی تصویری  زنی دارد سبیل

مرد هم پوشیده دامن، لایک کن


اینک از یک جشن، عکسی بی‌حجاب

آمد از بازیگر زن، لایک کن


لایک کردم بنده یک عکس تو را

در ازایش عکسی از من لایک کن


عکس آن بانو که دارد دست خود

روغن مخصوص « لادن »، لایک کن


قبل خوابش با لبِ پُر کف گرفت

عکس با مسواکِ jordan ، لایک کن


شعرِ بی معنا پسندش بهتر است!

« تن ت تن تن، تن ت تن تن » لایک کن


یک رفیقت شعر من را لایک کرد

پس تو هم این لحظه فورن لایک کن

امیرحسین خوش حال