هرکه دیدیم هرکجا؛ نشئه!

هر که آمد کنارِ ما؛ نشئه!


من خودم نشئه ی همیشگی ام!

غیرِ من؛ تک تکِ شما نشئه


طارمی ها که جای خود دارند

مهدی مهدوی کیا نشئه!!


نشئه ای گفت: « بوده آن استاد

لحظه ی ضبطِ ربّنا نشئه! »


سینما جای مالش است! اما

می کنم توی سینما نشئه!


تا که حجّش ادا شود کامل

می رود خانه ی خدا نشئه!


هیچ تبعیض و اختلافی نیست

بچه ی شاه یا گدا نشئه


نادر، عباس، زینل و غیره

زینب و یاس و نادیا نشئه!


می رود در سفر دبلیوسی

می کند با سر و صدا نشئه!


می خرد از غریبه ها جنس و

می کند پیش آشنا نشئه


شک ندارم اگر شود تحقیق

هست پسوندِ خیلیا!!: نشئه!

امیرحسین خوش حال