داخل کافه؛ غذا آلوده شد

شاعری آمد؛ فضا آلوده شد!!


حرف بد، پندار بد، کردار بد

هرکس آمد پیشِ ما آلوده شد


خیرِ مقدم های پوچ و بی اساس

گفت مداح و عزا آلوده شد!!


کارگردانی تجاوز کرد و بعد

نور؛ تصویر و صدا آلوده شد


تا نریزد آبروی شخصِ شاه

دامنِ فردِ گدا آلوده شد


نانِ ما آجر شد و اربابِ ده

روی هم چید و بنا آلوده شد!


رفت آقازاده ای هم ترکیه

ساحل آنتالیا آلوده شد


با « مونا »، « مینا »، « هدا » رفتش به حج

از صفای او « منا » آلوده شد


روز و شب خوردش قسم های دروغ

در دهان او خدا آلوده شد


گفت یکشب « بابکِ » شیک و « تمیز »:

فکرم از شعر شما آلوده شد! *

امیرحسین خوش حال

* « بابک تمیز » از شاعران خوب کشور و از دوستان خوب بنده هست.