نسلِ ما نسلِ ظاهرن هات است!

نسلِ تهدید و اسکرین شات است!


نسل ژست و توهّم واهی!

حوض های قشنگِ بی ماهی


نسل دیدارِ داخلِ کافه

ذاتِ پیکان و ژستِ سانتافه


نسل پرادعای ناراضی

نسلِ سرگرمِ ماجراسازی


نسل فیلترشکن؛ سه تا نقطه...

دشمنی با وطن؛ سه تا نقطه...


نسلِ پُر سرصدای توو خالی

ژستِ هایپر؛ وَ ذاتِ بقالی!

 

نسلِ دنبالِ قهوه ی فوری!

خودنمایی به سبکِ استوری!


نسل شلوارِ تنگ و جر خورده

جسمِ خندان و روحِ افسرده!


نسلِ: « من عاشقت شدم خیلی

من چو مجنونم و تو هم لیلی »


حینش اما خیانت و آزار

از عمل خالی و پر از گفتار!


نسلِ بابا همیشه برتر بود

اولین بوسه اش ز مادر بود


آخرین بوسه هم ز مادر نیز

عشقشان بود کربلا؛ نه ونیز


نسل ساکت، کم ادعا، کاری

نسلِ پابندِ آبروداری


نسل عالی برای همسایه!

دست و دلبازهای کم مایه!


نسلِ لبخندِ کهنه و خسته!

عطرهای نجیبِ در بسته!


نسلِ تفریح های معمولی

سفره داری زمانِ بی پولی!


نسلِ مسجد، وضو، کمی قرآن

نسلِ مشتاقِ دیدنِ مهمان!


نسلِ کُت پوش و زیرِ آن ژاکت!

نسلِ جایی برو سرِ ساعت!


نسلِ هرگز نگفته: « ای خانوم!

من شدم عاشقت؛ شما هم هوم؟ »


در عمل عاشقند و در سینه

نسلِ پر مهر؛ نسلِ بی کینه!


من طرفدارِ نسل بابایم!

من طرفدارِ قهوه نه؛ چایم...


ـ راستش دیگه حال ندارم ادامه ش بدم. اسم چای اومد یادم افتاد 5 سالِ چای نخوردم!!. شیر آب داره صدا میده تمرکزم و ریخته بهم. همین قدر بسه. دمتون گرم.

امیرحسین خوش حال