بعدِ یک عمر شاعری؛ ریدم!

حین اجرای « ناظری » ریدم!


خواهرم را زدند در کوچه

با شعارِ « برادری » ریدم!


شیر بودم؛ داخلِ گوشی

منتها در کلانتری ریدم!


سرکشیدم مالِ مردم را

در مسیرِ « برابری » ریدم!


آنورِ آب گفتم از مردم

تا که بودم اینوری ریدم!


استوری کردم از فقیران و

توی ویلای لاکچری ریدم!


وقت ریدن؛ دلاوری کردم

در زمانِ دلاوری ریدم!


حامیِ حقّ بانوان بودم

توی آدابِ همسری ریدم!


ریدنم بود قبل از این فردی

تازگی هم سراسری ریدم!


دشمنِ دیو بودم و یکروز

بعدِ دیدار یک پری ریدم!

امیرحسین خوش حال