گاه و بی گاه، می شود خندید

داخل چاه، می شود خندید!


از کلام « فروید » فهمیدم

ناخودآگاه می شود خندید


« رهن کامل، اجاره، یکخوابه »

توی بنگاه می شود خندید!


گریه می کردم و دماغم ریخت!

وسط آه می شود خندید!


امتحان کن!، زمان خمیازه

گرچه کوتاه، می شود خندید


مدتی خیره شو به یک مسئول

از همین راه می شود خندید!


اشک تمساح رایج است اما

مثل تمساح می شود خندید؟

امیرحسین ‌خوش‌حال