هر وعده غذای خوب داری، ایول

در خانه فضای خوب داری، ایول


وقتی که شما ز دارِ دنیا بروی

مداح و عزای خوب داری، ایول


ما خانه و تو نشسته در ویلایت

هر جمعه هوای خوب داری، ایول


من شکل گرازم و صدایم چون گاو!

جز چهره؛ صدای خوب داری، ایول


ما داخلِ تشتمان کنیم آبتنی!

تو وان و سونای خوب داری، ایول


بیمار اگر شوی به غیر از همراه

دکتر وَ دوای خوب داری، ایول


بامعرفت و حامی و دور از کینه

دورت رفقای خوب داری؛ ایول

امیرحسین ‌خوش‌حال