او به جز خانه؛ باغ هم دارد

دورِ خود قلچماق هم دارد

مستراحش اتاق هم دارد

روز و شب اشتیاق هم دارد

                           هر اتاقش تراس هم دارد

                          جنبه ی اختلاس هم دارد!

شام او دیر می شود؟، هرگز

شکمش سیر می شود؟، هرگز

زیرِ غم پیر می شود؟، هرگز

صورتش قیر می شود؟، هرگز

                          بچه ی باکلاس هم دارد

                          جنبه ی اختلاس هم دارد!

هست بی کار و کار هم دارد!

هست بی یار و یار هم دارد!

غیرِ خودرو؛ قطار هم دارد

برج در قندهار هم دارد

                        خانه در لاس وگاس هم دارد

                        جنبه ی اختلاس هم دارد

از خوشی هی به درد می خندد

پدرش سکته کرد، می خندد

آخرِ هر نبرد می خندد

به منِ دوره گرد می خندد

                       سگِ ایشان لباس هم دارد

                       جنبه ی اختلاس هم دارد!

بهترین همنشین او پول است

کارهایش همیشه معقول است

هر زمانی حساب او فول است

نیست مسؤول اگرچه مسؤول است

                     از ضعیفان سپاس هم دارد

                     جنبه ی اختلاس هم دارد

امیرحسین ‌خوش‌حال