بیا یک مجلسِ ارزان بگیریم

به جای جینِ نو؛ تنبان بگیریم


شنیدم پسته ی خندان گران است

بیا پس پسته ی گریان بگیریم!


دبی رفتن عزیزم! مالِ ما نیست

بیا یک تور تا تهران بگیریم


اگر « مورینیو » ایران نیامد

برای تیم خود « زیدان » بگیریم


برای آن که هرشب آش خورده

چرا باید نخِ دندان بگیریم؟


حقوقت می شود آجیل و میوه

بیا با پولِ عیدی نان بگیریم


بهای دردِ با درمان زیاد است

بیا یک دردِ بی درمان بگیریم


برنجِ کیسه ای خیلی گران شد

بیا مِن بعد با لیوان بگیریم!!


برای راه و رسمِ میزبانی

بیا هی دنگ از مهمان بگیریم!!


همین حالا بیا با یک پیامک

سراغ از بهترین مامان بگیریم:

( slm mami. Khubi ajijam?

+سلام بسرم. جقدر بول میخواهی؟!!

ـ E E pm dadam halto bporsam faghat

+ میدانم. اما عدد بده بفرستم. بدرت هم اینگونه  است!!

Y shri bd tash gofte bd b mamana pm bdim

+ جه خوب. خدا کند شاعرش هم این کار را کند. بول را ریختم! )

امیرحسین ‌خوش‌حال