وقتی توی یک مسیری از دیگران جلوتری یا بالاتری؛ ممکنه به پشتِ سریات صادقانه یک چیزایی بگی تا برن جلو یا بیان بالا. اما اونا به مرور از تو بدشون میاد. اما یکروز که خودشون به همون جایی که تو بودی میرسن؛ دقیقن همین رفتار و با پشت سریاشون دارن و شاید هم بدتر. جالبه که خیلی راحت اونروز میگن: « تو درست میگفتی ». اما هنوز از تو ناراحتن؛ چرا؟ چون تو درست میگفتی. چون بتهاشون و شکسته بودی. ادما دوست ندارن درست بشنون. اگه قرار بود از تجربیات هم استفاده کنیم که باید هر نسل از نسلِ قبلی بهتر میشد اما خب نشده چون ادما همه درونشون بتهای خودشون رو دارن.
توی کوهنوردی سختمونه به حرفِ لیدرِ تور گوش بدیم. دلمون میخواد خفش کنیم با این که میدونیم اون راست میگه. وقتی با کوهنوردا تنها میشیم از لیدر بد میگیم. حالا یک روز که خودمون لیدرِ تور بشیم؛ دقیقن مثل همون رفتار میکنیم و حتا بدتر از اون. پس اون لحظه هایی که انرژی از اون گرفتیم با کج بحثی و بی منطقی چی میشه؟ اون لحظه هایی که باهاش چونه میزدیم چی میشه؟ اون لحظه هایی که به شدت خودمون رو محق میدونستیم و اون و ناحق چی میشه؟
ادما شگفت زده مون میکنن همیشه و همیشه. ادما همیشه ادعای « مشورت » میکنن اما در واقع « مشورت » نمیخوان؛ بلکه « تأیید » میخوان. میخوای یک لباس بخری و با 5 نفر « مشورت » میکنی، اما در واقع 5 تا « تایید » میخوای. اگه یکنفرشون بگه: « لباسی که میخوای بخری فاجعه ست »؛ سریع گارد میگیری و ازش ناراحت میشی و بارِ بعد حذفش میکنی. ادمایی رو میخوای که بگن: « بهبه عجب لباسی ». برای همینه که کبوتر دوست داره با کبوتر باشه. معتاد دوست داره با معتاد باشه. برای همینه که منفی در منفی میشه مثبت. تا حالا چند نفر و دیدین که وقتی یکنفر و میخواستن و با بزرگتراشون که مشورت کردن و اونا مخالف بودن؛ از خواستن اون یارو منصرف شدن؟ من که ندیدم تا حالا. حرفم این نیست که حرف بزرگترا درسته و باید گوش بدیم. حرفم اینه که ما میگیم: « میخوایم مشورت کنیم ». اگه نگیم: « میخوایم مشورت کنیم » و هرکار عشقمون هست بکنیم من مشکلی ندارم.
و چقدر خدا رو شاکرم برای فیلم « dog ville » و هر بار میبینمش اروم میشم و بیشتر حساب کار میاد دستم. از ارتباط با ادما متنفرم. خدا رو شکر که بسیار ارتباطم با ادما محدود هست و خدا رو بیشتر شاکر میشم که محدودترم بشه. جامعه پر شده از مذهبیای بی مذهب، منطقی های بی منطق، روشنفکرای متعصب، انسان دوستای مردم آزار، صداقت خواهانِ دروغگو... .