چند روز پیش که خیلی علاف و بی کار و بی خاصیت بودم مثل اکثر روزای زندگیم!!، بعد از فکر کردن به « جنیفرلوپز » و « نیکول کیدمن »، به این فکر کردم که ما همیشه کارامون و به خدا واگذار میکنیم، در حالی که خدا ما رو ساخته تا یکسری کاراشو به ما واگذار کنه. بعد کشف کردم آها پس برای همینه که گفته « انسان جانشین من روی زمینه ». بعد کشف کردم پس منظور از « فی سبیل الله » اینه که در راه خدا حرکت کنیم و سعی کنیم شبیه به خدا باشیم. یعنی خودت و کم کم بهش نزدیک کنی. کاراش و هندل کنی. پس برای همینه که آخرین مرحله ی عرفان « فنا فی الله » هست یعنی « نیستی در خدا ». پس برای همین بوده که « حسین بن منصور حلاج » گفته « انا الحق ». پس برای همینه که « خدا » یعنی « خود آ »، یعنی « به خودت بیا ».
پس به نظرم خدا یکسری از کاراش و به ما سپرده و ما نباید همه ی کارامون و بهش بسپاریم. باید حرکت کنیم و توکل کنیم، باید سعی کنیم آدمای خوبی بشیم و باشیم و به دیگران کمک کنیم، به طبیعت کمک کنیم. باید نیمچه خدا بشیم کم کم.
قربون جنیفرلوپز و نیکول کیدمن بشم که اینقدر باعث شدن ذهنم باز بشه!!. الان من خدام و این دوتا فرشته هام!!!. کاری نکنید که عزرائیلم و براتون بفرستم یعنی جمشید هاشمپور!!

( جمشیدخانِ هاشمپور عزیزِ ماست و بچگیمون و با فیلماش گذروندیم و صرفن شوخی بود )