زهر است جای چای؛ بی تو در استکان

من خسته ام ز خود، لطفن کمی بمان


وقتی که میرسی دنیا شود بهشت

ای کاش پیشِ تو ثابت شود زمان


آغوش من فقط جای تو هست و بس

هرجا روی بد است؛ هرجا جز این مکان


گفتی که عاشقی؛ گفتم که من... ( سکوت )

تو با تمام دل، من از درون جان


ترکیبی از هنر با رنگِ مذهبی!

موی تو مشهد و چشمِ تو اصفهان


از زنده بودنم شادم اگر شود

بودن کنارِ تو؛ سهمم از این جهان


تاریکیِ مرا تا روشنی بیا

بی تو نمیرسم؛ این خط و این نشان

امیرحسین خوش حال