حالِ غم‌ انگیزِ مرا، پاییز می‌فهمد

معنای پاییزِ مرا، پاییز می‌فهمد


گفتی که از اشعار من چیزی نمی‌فهمی

این شعرِ ناچیزِ مرا، پاییز می‌فهمد


مثلِ مترسک گشته‌ام در بین آدم‌ها

اندوهِ جالیز مرا، پاییز می‌فهمد


بی‌تو! برای ردّ پایت هم غزل گفتم

احساس لبریز مرا، پاییز می‌فهمد


اهل خیابانم؛ شبی سرکوب خواهم شد

جنجالِ تبریز مرا، پاییز می‌فهمد


دارم تمام کوچه‌ها را می‌روم تنها

شب‌های غم‌خیز مرا، پاییز می‌فهمد


دیشب «وکیل آباد» را تا آخرش رفتم

رفتن به « شاندیز » مرا، پاییز می‌فهمد

امیرحسین ‌خوش‌حال