شاید « حسین » این روزها در کوچه ها باشد

شاید که در نزدیکی ی ما و شما باشد


شاید که من این روزها مظلومِ تاریخم

شاید همین جایی که هستم کربلا باشد


تنهایم و در غربتِ این خانه می مانم

شاید همین خانه خودش غارِ حرا باشد


شاید که چشمانِ تو نیل است و دلت فرعون

شاید مدادِ مشکی ی من اژدها باشد


یک کوهِ ماتم در دلم دارم، نمی دانم

شاید که در اعماقِ آن کلی طلا باشد


شاید همین مردی که « خوشحال » است فامیلش

مثلِ محرّم در دلش هر شب عزا باشد...

امیرحسین ‌خوش‌حال